Samhällsvetenskap SA

Fånga mänsklighetens och samhällets dynamik!

Är du intresserad av att vända och vrida på frågor om hur samhället och människor fungerar? Varför beter sig människor som de gör? Kan vi förändra samhället till det bättre? På samhällsvetenskapliga programmet får du studera och ifrågasätta vårt samhälle och vår omvärld. Genom historiska, sociala och politiska studier får du verktyg och kunskaper att förstå mänskligheten och samhället..

I tvåan väljer du antingen inriktning samhällsvetenskap eller beteendevetenskap.

På inriktningen samhällsvetenskap fördjupar du dig inom samhällsfrågor och ökar dina kunskaper om faktorer, processer och strukturer som påverkar omvärlden. Vi undersöker lösningar på samhällsvetenskapliga problem med hjälp av moderna teorier och metoder. På den beteendevetenskapliga inriktningen får du lära dig mer om människors agerande som individer samt som deltagare i grupper, organisationer och samhällen. Vi studerar också pedagogik och kommunikation. Båda inriktningarna ger dig god förberedelse inför framtida studier och stor insikt om samhällsförhållanden och mänskligt samspel.

Poängplan för Samhällsprogrammet 2017

Poängplan för Samhällsprogrammet 2016

Poängplan för Samhällsprogrammet 2015

Poängplan för Samhällsprogrammet 2014

Följande kurser erbjuds som programfördjupning i årskurs 3 på naturvetenskapliga-, samhällsvetenskapliga- och ekonomiska programmet (färgerna visar vilka kurser man kan välja på respektive inriktning).

Programfördjupning årskurs 3

Här kan du läsa några av elevernas tankar om hur det är att gå på Donnergymnasiet.

Här kan du läsa några tankar om Donnergymnasiet från elever som har tagit studenten.

Samhällsvetenskap