Naturvetenskap NA

Studera människans och naturens mysterier!

Gillar du utmaningen i att identifiera och lösa problem? Har du tänkt på att det kan finnas många svar på samma fråga? På naturvetenskapsprogrammet får du kunskap och verktyg som utvecklar din förmåga att studera människan och naturen ur olika perspektiv. Du får öva på att analysera såväl detaljer som att se stora sammanhang, tänka logiskt och dra slutsatser samt kommunicera inom naturvetenskapliga områden.

Inför år1 kan du välja vår nya musikinriktning!  

http://www.donnergymnasietgoteborg.se/aktuellt/naturestet/2

I tvåan kan du välja mellan inriktning naturvetenskap eller naturvetenskap och samhälle.

Laborationer en naturlig del av undervisningen!

På inriktningen naturvetenskap får du fördjupad kunskap inom naturvetenskapliga ämnen och matematik. Väljer du naturvetenskap och samhälle sätter du en mer samhällsvetenskaplig prägel på din utbildning. Oavsett inriktning väcker vi ditt intresse för naturvetenskap genom varierad och upplevelsebaserad undervisning. Fältstudier, experiment, studiebesök och kontakt med universitetet är exempel på hur vi jobbar. Vi vill ge dig kunskap och utmaningar för att se världen med andra ögon!

Poängplan för Naturvetenskapsprogrammet 2017

Poängplan för Naturvetenskapsprogrammet 2016

Poängplan för Naturvetenskapsprogrammet 2015

Poängplan för Naturvetenskapsprogrammet 2014

Följande kurser erbjuds som programfördjupning i årskurs 3 på naturvetenskapliga-, samhällsvetenskapliga- och ekonomiska programmet (färgerna visar vilka kurser man kan välja på respektive inriktning).

Programfördjupning i årskurs 3

Litet kan det vara.

Här kan du läsa några av elevernas tankar om hur det är att gå på Donnergymnasiet.

Här kan du läsa några tankar om Donnergymnasiet från elever som har tagit studenten.

Naturvetenskap