Anmälan

Vi genomför färdighetsprov under onsdag vecka 9 och 10. 

Alla som söker Donner får en kallelse till färdighetsprovet. Det är viktigt att du omedelbart svarar om du vill delta. Detta för att vi ska kunna förbereda proven på bästa sätt för dig som söker.

Vill du veta mera? Skicka ett mail till

musik@donnergymnasiet.se
eller ring: 031-381 29 00

Estetiskt