Skolans mål

Donnergymnasiets mål är att eleven skall ...

Lärande

Lärande

Personlig utveckling

Socialt

Värdegrund

Personlig utveckling

Världen

Världen