PPS AB

Donnergymnasiet ingår i utbildningskoncernen PPS AB (Power Planning System AB). PPS har flera utbildbildningsverksamheter, från förskolor till yrkeshögskoleutbildningar, och finns i Stockholm, Göteborg, Malmö. Några av skolorna är Enskede Byskola, Donnergymnasiet, KYH, samt Snitz grund- och gymnasieskola. Omkring 3000 studerande utbildas varje år på PPS skolor.

Sedan 2011 ägs PPS AB av investmentbolaget Riverside som investerar i små- och medelstora bolag i Europa. Riverside Europe Fund IV LP representeras i Sverige av Riverside Europe Partners AB som är en del av den globala organisationen The Riverside Company.

The River Side Company finns i 14 länder och har under de senaste drygt tjugo åren har agerat ansvarsfulla ägare i över 300 bolag, varav ett trettiotal inom utbildningssektorn.

Läs mer på www.riversidecompany.com

Koncernledning:

Marlene Terkowsky
VD/ Koncernchef
0706-24 36 00
marlene.terkowsky@ppsab.com

Linn Sandberg
VD assistent
08-410 410 45
linn.sandberg@ppsab.com

Agneta Kristensson
Kvalitetsansvarig
0768-85 10 75
agneta.kristensson@ppsab.com

Marcus Olsson
Finanschef
0708-99 86 06
marcus.olsson@ppsab.com

Camilla Bolin
Marknads- och kommunikationsdirektör
0706-84 57 59
camilla.bolin@ppsab.com

Ingegerd Olofsson
HR-ansvarig
0768-85 10 42
ingegerd.olofsson@ppsab.com