Allmänt om skolan

Din kunskap och dina talanger är viktiga för oss. På Donnergymnasiet får du en riktigt bra utbildning där du erövrar insikter och färdigheter som du har nytta av hela livet. På skolan finns en dynamisk blandning av naturvetare, musikesteter, ekonomer och samhällsvetare. Våra välutbildade lärare är engagerade och ger det lilla extra för att variera undervisningen och göra den meningsfull.

Donnergymnasiet är en fristående gymnasieskola och finns sedan 2000 i Göteborg.

Att tänka självständigt, hitta lösningar och jobba i team är några av alla de färdigheter du får utveckla här. Donners pedagogiska ambition är att kombinera utmanade högskoleförberedande uppgifter med möjlighet till extra handledning och stöd för elever som behöver det.  Våra kurser ger naturligtvis full behörighet till högskola och universitet samt möjlighet till maximala meritpoäng.

 

För oss på Donner är helheten viktig. Vi tänker mycket, både på våra elever och på skolans framtida utveckling.  Samtidigt lyfter vi blicken mot omvärlden och samarbetar med olika organisationer ute i samhället. För närvarande har vi utbyten med skolor i Kenya, Indien, Kroatien och Belgien. Samtidigt är vi öppna för nya genomtänkta förslag från våra studenter och möjliga samarbetspartners.

Tillsammans med eleverna skapar personalen en positiv atmosfär. Vi lägger stor vikt vid mentorskap, värdegrundsarbete och kamratstöd. Lärandeklimatet på Donner genomsyras av såväl uppmuntran som utmaning. Vårt mål är att alla ska bli sedda och stärkta i sin kunskapsutveckling. Vi kallar det kunskapande med omtanke.