Elevinflytande

För att nå maximal inlärning med god kvalitet anser vi att det är väldigt viktigt att våra elever har inflytande och makt över undervisningen och skolan som helhet. Vi vet att våra elever har stor kunskap och goda idéer om hur man lär sig på bästa sätt. Därför välkomnar och uppmuntrar vi goda initiativ från eleverna och vi strävar efter att erbjuda många möjligheter att  ta del i skolans och undervisningens utformning och planering.

Vi vet att våra elever har stor kunskap och goda idéer om hur man lär sig på bästa sätt

Vi som arbetar på Donnergymnasiet värnar om de livslånga lärandet. Lärandet består enligt oss både av kunskapsuppdraget och skolans demokratiuppdrag. Vi tycker  att dessa uppdrag inte bör vara åtskilda utan skall integreras och genomsyra hela vår verksamhet. Förutom demokratiundervisningen på lektionerna måste alla aktiviteter bedrivas enligt demokratiska arbetsformer och baseras på grundläggande demokratiska värderingar.

Vi har självklart elevråd, skolkonferens och elevskyddsombud. Elever uppmuntras också att delta på arbetslagsmöten och liknande forum.

För att veta mer om hur vi arbetar med elevinflytande kan du fördjupa dig i vårt dokument "Kan jag påverka?".

Vi som arbetar på Donnergymnasiet värnar om de livslånga lärandet.