Skolledning

Pernilla Liljeberg
Rektor
Skicka e-post
031-3812902

Jonas Mellby
Bitr Rektor
ansv. Samhäll,
Ekonomi,
Språkintroduktion

Skicka e-post
031-3812921

Martina Adolfsson
Bitr rektor
ansv. Natur, Esmu

Skicka e-post
031-3812920