Skolhälsovård/SYV

Merja-Leena Smedberg
Medicinsk
Ledningsanvarig
Skolsköterska

Skicka e-post
031-3812904

Linda Krabbe
Kurator
Skicka e-post
031-3812905

Lars Nyström
SYV
Skicka e-post
031-3812903

Joachim Skeppstedt
Psykolog
Skicka e-post