Skolan i bilder

Titta på våra lokaler genom bilder.

Vi är stolta över vår skola. Kom gärna och besök oss på Öppet Hus eller boka ett besök genom att kontakta annika.florin@donnergymnasiet.se

Våra lokaler ligger på Eriksberg och är renoverade efter våra behov

Utanför lektionssalarna finns mysiga sittplatser för vila eller arbete.

Lektionssalarna är anpassade efter aktiviteter, ex laborationssal...

...musikproduktion...

...informationssökning i vårt infotek/bibliotek...

...arbete eller informationssök i vår datorsal...

..studieplatser för självstudier...

...spela i våra musikavdelningar...

...se på teater, film eller lyssna på föreläsning i vår teater.

Donner out west - vår egen festival

I Donnergymnasiets café hittar du det du önskar