Aktuellt 123456

Klagomålshantering

Alla huvudmän har ett ansvar enligt skollagen att ta emot och
utreda klagomål mot den utbildning som bedrivs.

Klagomålshantering innebär att elever, vårdnadshavare och
andra ska kunna lämna sina klagomål till huvudmannen och att
denne ska utreda frågan och åtgärda eventuella brister i
verksamheten.

Här finns länkar till två dokument för klagomålshantering.

En som gäller för klagomål till huvudman (PPS AB) och en som gäller klagomål direkt till Donnergymnasiet.


Använd klagomålpps.pdf för klagomål till skolans huvudman PPS AB

klagomålpps.pdf

Använd klagomålshantering_2016.pdf för klagomål till Donnergymnasiet.

klagomålshantering_2016.pdf

Klagomålshantering