Aktuellt 123456

Hur söker jag?

Ansöker hit gör du via Gymnasieintagningen i Göteborg.

Ansökningshandlingar finns att hämta via Gymnasieintagningens hemsida - www.indra2.se

 

Sökande elever till Estetiska programmet samt sökande till Natur/musik kommer kallas till färdighetsprov 2 eller 9 mars.
Mer om färdighetsprovet kan du läsa här:

 Hur söker jag till Donnergymnasiet?